DICOM - kalibracja monitorów medycznych » vitavision - adam jędrysik Adam Jędrysik Certyfikowana kalibracja monitorów medycznych ze standardem DICOM na potrzeby obrazowania medycznego. 20210618
kalibracja monitora logo

kalibracja monitora medycznego DICOM w trosce o pacjenta


Na czym polega kalibracja monitorów medycznych?

Kalibracja monitorów medycznych polega na doprowadzeniu monitora do stanu, w którym kolejne odcienie skali szarości są reprezentowane przez określoną luminancję monitora. Kalibrację przeprowadza się przy pomocy odpowiedniego oprogramowania oraz czujnika (kolorymetr lub spektrofotometr) mierzącego wartości wyświetlane na monitorze i przekazującego te informacje do oprogramowania celem obliczenia odpowiedniej korekty. Wynikiem tych działań jest regulacja kontrastu pomiędzy kolejnymi odcieniami skali szarości, tak by w całym spektrum można było rozróżnić poszczególne stopnie szarości obrazu w celu jego poprawnej analizy.
Wyświetlanie na monitorze medycznym musi być zgodne ze standardem DICOM zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011. Z racji faktu, iż monitor w trakcie eksploatacji zmienia parametry wyświetlanego obrazu, obowiązujące przepisy stawiają wymaganie by monitory medyczne przechodziły okresowe kalibracje utrzymujące obraz zgodny ze standardem DICOM.

Co to jest DICOM?

DICOM - Digital Imaging and Communications in Medicine, znaczy Obrazowanie Cyfrowe i Wymiana Obrazów w Medycynie. Jest to norma przygotowana w celu umożliwienia przesyłania i wymiany obrazów pochodzących z radiografii cyfrowej, rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej czy innych technologii umożliwiających cyfrową wymianę obrazów. Standard powstał w 1985 roku i od tego czasu łączy specjalistów na całym świecie umożliwiając ocenę obrazu przedstawianego w identyczny sposób.

Kompatybilne z DICOM – co to znaczy?

Standard DICOM został tak opracowany, że jest w stanie zapisać bardzo dużo informacji w jednym pliku. Wymagają one przy tym specjalnego oprogramowania i sprzętu komputerowego o odpowiednich możliwościach. Wiele informacji zapisanych w plikach DICOM pozwala na bezproblemowe przenoszenie pomiędzy różnymi urządzeniami i programami zdolnymi we właściwy sposób je odczytywać i interpretować.

Czym są obrazy w formacie DICOM

W plikach DICOM przechowywane są obrazy statyczne lub video. Zachowując wysoką wartość diagnostyczną danych, muszą być one zapisane w jakości znacznie przewyższającej tę dostępną w powszechnie używanych formatach. Należy nadmienić iż obrazy zapisane w plikach DICOM są poddawane bezstratnej kompresji. Oznacza to zmniejszenie rozmiaru zapisanego obrazu jednak bez strat na jego jakości. W przypadku niewielkich detali, czy małej różnicy kontrastu wszelkie standardowe formaty kompresji obrazu mogłyby przyczynić się do degradacji nieakceptowalnej dla analizy i diagnostyki.

Jakie są rodzaje monitorów medycznych DICOM?

Zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 monitory medyczne klasyfikuje się na przeglądowe i diagnostyczne. Oba typy muszą spełniać wymagania standardu DICOM.
Monitory przeglądowe są przeznaczone do wyświetlania obrazów w pracowniach diagnostycznych, centrach opisowych czy szpitalach.
Monitory diagnostyczne są przeznaczone nie tylko do przeglądania obrazów z badań, ale także do ich oceny i analizy. Mogą to być monitory monochromatyczne, jak i kolorowe.
Medyczne monitory diagnostyczne muszą spełniać ostre wymagania normy DICOM współpracując przy tym z wieloma urządzeniami cyfrowej diagnostyki obrazowej.

zamów kalibrację monitora DICOM