kalibracja monitora logo

testy akceptacyjne monitorów medycznych DICOM, certyfikat testu


Testy akceptacyjne monitora to kluczowy element procesu oceny jakości wyświetlacza oraz jego zgodności ze standardem. Dowiedz się jak uzyskać certyfikat akceptacyjny dla monitora, na czym polegają testy akceptacyjne i co zrobić jeśli monitor nie spełnia wymagań.

Jak często należy wykonywać testy akceptacyjne monitora?

Testy akceptacyjne monitorów diagnostycznych powinny być wykonywane co 12 miesięcy. Test oraz raport zawiera szczegółowe dane o aktualnym stanie monitora oraz odchyłkach w stosunku do standardu.

Jakie monitory muszą przechodzić test akceptacyjny?

Testy akceptacyjne i zgodnośc z DICOM muszą przechodzić monitory stosowane w medycynie na stanowiskach opisowych i przeglądowych. Monitory pracujące w takich dziedzinach jak radiografia cyfrowa (CR/DR), tomografia komputerowa (TK), rezonans magnetyczny (MR), pozytonowa tomografia emisyjna (PET), cyfrowa angiografia subtrakcyjna (DSA), radiologia (RTG) w tym monitory pracujące w stomatologii, a także monitory weterynaryjne.

Na czym polega test akceptacyjny monitora medycznego?

Wykonywanie testów akceptacyjnych polega na przeprowadzeniu serii testów mających na celu sprawdzenie, czy monitor spełnia określone wymagania i standardy jakości. Podczas testu akceptacyjnego mierzona jest luminancja maksymalna monitora, zakres możliwego kontrastu, jednorodnośc wyświetlania na powierzchni ekranu oraz oddanie kolejnych odcieni szarości krzywej DICOM zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011. Poza tym ocenie podlega również ostrość obrazu i oddanie drobnych detali przez monitor.

zamów test akceptacyjny monitora

Co w przypadku negatywnego wyniku testu?

Z racji faktu, iż monitor w trakcie eksploatacji zmienia parametry wyświetlanego obrazu, obowiązujące przepisy stawiają wymaganie, by monitory medyczne przechodziły okresowe kalibracje. W przypadku negatywnego wyniku testu akceptacyjnego należy wykonać kalibrację DICOM monitora a następnie powtórzyć test z wynikiem pozytywnym.
Zdarzają się sytuacje, w których eksploatacja monitora bądź jego usterka nie pozwala na poprawną kalibrację i przejście testu akceptacyjnego. Wówczas jedynym rozwiązaniem jest wymiana monitora. W tym zakresie także można liczyć na pomoc.

Z jakimi problemami można się spotkać najczęściej?

Kilkanaście lat doświadczenia pokazało, że najczęstszymi problemami podczas testów akceptacyjnych jest brak kalibracji monitora, a wykonywanie jej dopiero gdy testy dają wynik negatywny. Takie działanie prowadzi nierzadko do szybszego zużycia monitora i braku możliwości zareagowania na drobne usterki, które z czasem stają się nieodwracalne.
Spadek jasności monitora, zaburzenie (szczególnie w zakresie ciemnych odcieni) krzywej gamma, niepoprawny kontrast czy zbut duże odchyły jednorodności na powierzchni ekranu to wady spotykane najczęściej.

Jakim sprzętem przeprowadzany jest test akceptacyjny i pomiary?

W zakresie prac medycznych stosujemy urządzenia pomiarowe Konica-Minolta, XRite, DataColor, Image Engineering umożliwiające pomiary i kalibrację na najwyższym, laboratoryjnym poziomie dokładności.

zamów test akceptacyjny monitora

Czym jest certyfikat akceptacyjny monitora?

Certyfikat akceptacyjny to oficjalne potwierdzenie, że monitor spełnia określone standardy jakościowe, techniczne oraz funkcjonalne. Certyfikat ten jest wydawany po pozytywnym przejściu testów akceptacynych po dokonaniu testów i analizy. Certyfikat akceptacyjny ma na celu zapewnienie, że monitor działa zgodnie z oczekiwaniami oraz spełnia wymagania w zakresie jakości obrazu i standardu.

Podsumowując

Testy akceptacyjne monitora są niezbędnym elementem procesu weryfikacji jakości i funkcjonalności urządzeń używanych w medycynie. Dzięki nim można zapewnić, że monitor spełnia wymagania branżowe. Wykonanie testów akceptacyjnych oraz uzyskanie certyfikatu akceptacyjnego jest konieczne, by monitor mógł być używany na stanowiskach przeglądowych bądź opisowych.